نژاد شناسی را با نژاد پرستی اشتباه نگیریم
About the blog

Archives

Recent Posts

Links

Daily links

Side plates

writers

Tag clouds

Blog stats

Admin Logo
themebox

آیا ایرانیان با ترکان امیزش داشته اند


========================================

برسی علمی آمیزش نژاد ترک و ایرانیان


سرزمین خراسان از دیر باز مهد تمدن نژاد ایرانی و اریایی بوده و  به سرزمین خورشید معروف بوده است این سرزمین پس از اسلام با مهاجرت گسترده ترکان مواجه شد.این مهاجرت ها بخصوص حمله ناگهانی مغولان و تیمور به این سرزمین ترک نژاد شدن مناطق گسترده ایران بزرگ نظیر خوارزم و ترکمنستان و ازبکستان و حدود نیمی از جمعیت افغانستان و تاجیکستان بوده است.

ترکان در اقلیم امروزی ایران در استان گلستان و خراسان شمالی و رضوی به طور گسترده ساکنند و در شهرهای مختلف نیز به طور پراکنده و محدود حضور دارند که حدود یک ملیون چهار صد هزار از جمعیت ایران را تشکیل می دهند


9pt1_vio8s5.jpg


در نقشه بالا تاثیر گسترده ترکان و تازیان و دراویدیان بر ایران بزرگ کاملا مشخص است اما طبق همین نقشه تاثیر کمی بر ایران امروزی داشته اند.به تاثیرات ناچیز ترکان بر منطقه اذربایجان توجه کنید
mtfw_21e2535.jpg


تصویر فوق ترکمن های ایران را در سه استان شمال شرقی انشان می دهد البته در بین ترکمن ها پارتهای اصیل ویا دورگه ای از پارتها و ترکمن ها هم حضور دارند به عکس زیر توجه کنید


yut5_mc93yh.jpgدر تصویر بالا دورگه بودن  بودن صاحب عکس ها کاملا مشخص است که تمام ویژگی های یک پارت اصیل و ترکمن ها را دارا می باشند این چهره ها  حاکی از امیختگی کم انان با نژاد ترک است به بیرون زدگی فک ها و گونه  توجه کنید با برسی این عکس ها می توان پی برد که تاثیر نژاد بین ایرانیان و ترکان کاملا دو سو متقابل بوده است


مقایسه علمی جمجمه نژاد ترک و آریایی


در شکل زیر جمجمه یک ترک و یک آریایی مقایسه شده استdoxw_ae9pxv.jpg
همانطور که در تصویر بالا قابل مشاهده است جمجمه ترکان و اریاییان دارای تفاوت های فراوانی هستند که این تفاوت ها عبارتند از

1- استخوان بینی ترکان کوچکتر از استخوان بینی اریاییان است

2-گودی کاسه چشم در اریاییان بیشتر از ترکان است که این به خاطر جلو امدگی پیشانی اریاییان است در نتیجه در نژاد ترک چشم ها جلوتر از چشم های گود افتاده اریاییان قرار دارد

3-طول و عرض و ارتفاع جمجمه در اریاییان خیلی بیشتر از ارقام بدست امده از جمجمه ترکان است

4-قوس سقف جمجمه ترکان خیلی بیشتر از قوس سقف جمجمه در اریاییان است


تفاوت ژنتیکی زرد پوستان و اریاییان


یکی از راههای نسبتا دقیق تشخیص امیزش دو نژاد علم ژنتیک و مقایسه هاپلوگروپ(شناسه ژنتیکی) است که هاپلوگروپ مختص مغولان و ترکان c است در حالی که این شناسه برای ایرانیان زیر شناسه  هایی همانند شناسه اروپاییان نظیر R و j و u است به نقشه زیر که هاپلوگروپ ترکان و مغولان را نشان می دهد توجه کنید این هاپلوگروه در ایران حتی در بین ترکمن هاهم به مقدر خیلی کمی وجود دارد این هاپلوگروپ به حدی در بین ایرانیان کم است که حتی گمان میرود شاید مغولان ترکان هیچگاه وارد ایران نشدند


61uq_distribution_of_haplogroup_c-m217_y-dna_-_worldwide.png


همچنین به نقشه هاپلوگروپ o که مختص زرد پوستان است دقت کنید این نقشه نشان می دهد که ایرانیان از نظر ژنتیک هیچ شباهتی با زردپوستان ندارند


lfxq_haplogrupo_o_(adn-y).png


با توجه به مقایسه جمجمه ها و و علم ژنتیک  شواهد تاریخی کاملا مشهود است که ترکان بر خلاف ادعای وطن فروشان پانترک حضور چندانی در اقلیم ایران کنونی ندارند و نژاد کنونی مردم ایران همچنان اریاییست